Obavijest poljoprivrednicima! 15.09.2014.

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK organizira sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dana 23.09.2014.(utorak),na lokaciji  poljoljekarne „Hipodrom“ Put Piketa 24 u Sinju od 9-11-h, i  poljoljekarne  „Poljopromet d.o.o.“ u Opuzenu,od 14-16 h.

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža tvrtki :Agroteks,AgroChem-Maks,BASF,Bayer,Belchim Crop Protection,Chromos Agro,Dow AgroSciences,Florel,Genera,Pinus Agro,Syngenta Agro.

Posjednici otpada sredstava za zaštitu bilja prilikom donošenja istog trebaju imati osobne dokumente ,MIBPG,matični broj obrta ili tvrtke, pravilno ispuniti  Prateći list (Obrazac PL-Oo) i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO), koji se mogu kupiti u Narodnim novinama.

Ovjereni obrasci se čuvaju 5 godina, te na zahtjev inspektora pokazuju prilikom inspekcijskog nadzora kao dokaz da se otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodari na zakonom propisan način.

                                                                                                                                          mr.sc.Ivana Župić,
E-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis