Obavijest maslinarima 22.08.2014.

Upozoravamo maslinare s područja Istre da je i dalje na snazi preporuka za suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) od 11.08.2014.

Dakle, upućuju se maslinari da nastave sa preventivnim tretiranjem svojih nasada.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje (insekticid + atraktant). U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait.

Tretiranje cijele krošnje dozvoljeno je ako je 10 – 15 % plodova napadnuto i to pripravcima na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromgor 40, Calinogor, Perfecthion, Ritam, Chromgor) ili pripravkom na osnovi deltrametrina (Decis 2,5 EC).

Također upozoravamo maslinare na povoljne uvjete za razvoj paunovog oka (Spilocea oleagina) protiv kojeg preporučujemo pripravak na osnovi bakra trgovačkog naziva Neoram WG.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis