POZIV ZA TESTIRANJE I INTERVJU

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-13
Zagreb, 5. rujna 2014. godine

Poziv za intervju

Kandidatima Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 2. Odjel za opće poslove i ljudske potencijale, Odsjek za opće poslove i pisarnicu,  stručni referent s mjestom rada u Zagrebu,

održat će se intervju dana 12. rujna 2014. godine (petak) u Savjetodavnoj službi, Zagreb, Savska cesta 41, (ulaz – Aneks PT Zagrepčanke) sa načelnicom Odjela za opće poslove i ljudske potencijale i rukovoditeljicom  Odsjeka za opće poslove i pisarnicu.

u 13:00 sati

 1. Rajni Storjak
 2. Dunja Ferenčić Lovrić
 3. Ružica Matušić
 4. Adrijana Kuljanac
 5. Vladimir Ševa
 6. Danijela Bocka
 7. Zoran Kežić

u 14:00 sati

 1. Bojana Hađina Žugec
 2. Mirela Nakić
 3. Aleksandar Schindler
 4. Valerija Rudelić
 5. Ivana Jambrešić
 6. Morana Abdalović
 7. Ana Tišma 

u 15:00 sati

 1. Martina Brdarić
 2. Ana Belančić


 KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-12
Zagreb, 2. rujna 2014. godine

Poziv za intervju

Kandidatima Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 2. Odjel za opće poslove i ljudske potencijale, Odsjek za opće poslove i pisarnicu,  stručni referent s mjestom rada u Zagrebu,
održat će se intervju dana 9. rujna 2014. godine (utorak) u Savjetodavnoj službi, Zagreb,  Savska cesta 41, (ulaz – Aneks PT Zagrepčanke) sa načelnicom Odjela za opće poslove i ljudske potencijale i rukovoditeljicom  Odsjeka za opće poslove i pisarnicu.

u 13:00 sati

1. Alan Došen
2.  Nevenka Klasnić
3. Lucija Pauković
4. Miroslav Pantlik
5. Marija Hadrović
6. Zdravko Antolić
7. Martina Gregl

u 14:00 sati

8. Martina Jagunić
9. Tin Stojanović
10.  Ana Perić
11. Ana Kos Gluhinić
12. Ankica Pejić
13. Alma Budiščak
14. Marin Ukalović

u 15:00 sati

15. Ranko Komlen
16. Tomislav Đurek
17. Žaklina Gutowski
18. Ivan Perković
19. Maja Žnidarić
20. Gordana Pršlja
21. Nikolina Đudurović

 

 


 

 

KLASA: 112-01/14-03/2

URBROJ: 367-10-01-14-11

Zagreb, 28. kolovoza 2014. godine

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 6. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Zagrebačke županije, stručni suradnik s mjestom rada u Velikoj Gorici,

održat će se testiranje i intervju dana 4. rujna 2014. godine (četvrtak) u 12:00 sati u Savjetodavnoj službi, Zagreb, Savska cesta 41, (ulaz – Aneks PT Zagrepčanke). 

Ime i prezime:

 1. Kristina Belec
 2. Ana Gajger
 3. Marija Dupor Mutavdžija
 4. Ivan Slaviček
 5. Ivana Ostojić
 6. Ivana Mejašić
 7. Sanela Pintar
 8. Marija Prnjak
 9. Josip Švaljug
 10. Martina Mateljak

Nakon testiranja provesti će se intervju sa rukovoditeljicom Podružnice Zagrebačke županije, mr. sc. Vlastom Rubeša-Vili.

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-10
Zagreb, 27. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 9. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Karlovačke županije,  stručni suradnik s mjestom rada u Ogulinu,
održat će se testiranje i intervju dana 4. rujna 2014. godine (četvrtak) u 10:00 sati u Savjetodavnoj službi, Karlovac, Haulikova 14. 

Ime i prezime:

 1. Nikolina Štedul
 2. Vesna Brajak
 3. Karmen Seljan Dudas
 4.  Srečko Kostelić
 5.  Tomislav Vukasović

Nakon testiranja provesti će se intervju sa rukovoditeljicom  Podružnice Karlovačke  županije, Margitom Budiselić-Kutle, dipl. ing. agr.

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-9
Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 8. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Međimurske županije, stručni suradnik s mjestom rada u Čakovcu,

održat će se testiranje i intervju dana 2. rujna 2014. godine (utorak) u 11:00 sati u Savjetodavnoj službi, Čakovec, Zrinsko-frankopanska 9/III. 

Ime i prezime:

 1. Kristina Belec
 2. Ana Gajger 
 3. Marija Dupor Mutavdžija
 4. Natalija Peter-Hunjadi
 5. Ivan Slaviček

Nakon testiranja provesti će se intervju sa rukovoditeljem Podružnice Međimurske  županije, mr. sc. Miloradom Šubićem.

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-8
Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 7. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Varaždinske županije,  stručni savjetnik s mjestom rada u Varaždinu,

održat će se testiranje i intervju dana 2. rujna 2014. godine (utorak) u 10:00 sati u Savjetodavnoj službi, Varaždin, Anina 11. 

Ime i prezime:  

 1. Natalija Peter-Hunjadi
 2. Martina Borić
 3. Vesna Ledinščak
 4. Kristina Selec  

Nakon testiranja provesti će se intervju sa rukovoditeljicom Podružnice Varaždinske županije, Mare Bogović, mag. ing. agr.

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-7
Zagreb, 25. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 3. Odjel za financije i računovodstvo, viši stručni savjetnik s mjestom rada u Zagrebu,o držat će se testiranje i intervju dana 2. rujna 2014. godine (utorak) u 10:00 sati u Savjetodavnoj službi, Zagreb, Savska cesta 41, (ulaz – Aneks PT „Zagrepčanke“). 

Ime i prezime:

 1. Dijana Novotny
 2.  dr. sc. August Turina
 3.  Davor Marić
 4.  Hermina Rznić
 5.  Ivanka Prpić Žučko
 6. Mate Bubalo
 7. Katarina Blažević
 8. Željko Odžić
 9. Kristina Brnad
 10. Ines Palla
 11. Krešo Cirković
 12. Sanja Novosel

Nakon testiranja provesti će se intervju sa načelnicom Odjela za financije i računovodstvo, Valentinom Bašić, dipl. oec.

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-3
Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 11. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Zadarske županije, stručni suradnik s mjestom rada u Biogradu na Moru,

održat će se testiranje i intervju dana 28. kolovoza 2014. godine (četvrtak) u 11:00 sati u Savjetodavnoj službi, Podružnica Zadarske županije, Zadar, Mažuranićeva 30/1. 

Prezime i ime

 1. Martina Lipovščak Smolčić

 2. Dubravka Sambunjak Domitrović

 3. Marijana Torbarina

 4. Diana Šaja

 5. Mirjana Dijan

 6. Iva Vrbnjak

 7. Tomislav Vukasović

 8. Ljubomir Peričić

Nakon testiranja provesti će se intervju sa rukovoditeljicom Podružnice Zadarske županije Gordanom Dragun, dipl. ing. agr.  

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-4
Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 12. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Dubrovačko neretvanske županije, pripravnik za stručnog suradnika s mjestom rada na Pelješcu, 

održat će se testiranje i intervju dana 28. kolovoza 2014. godine (četvrtak) u 09:00 sati u Savjetodavnoj službi, Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Marka Marojice 4. 

Ime i prezime

 1. Marina Poljak

 2. Pero Grgić

 3. Frano Mihlinić

Nakon testiranja provesti će se intervju sa rukovoditeljem Podružnice Dubrovačko-neretvanske županije Antunom Kotlarom, dipl. ing. agr.

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-5
Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 10. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Vukovarsko srijemske županije,  za stručnog suradnika s mjestom rada u Vinkovcima,

održat će se testiranje i intervju dana 28. kolovoza 2014. godine (četvrtak) u 10:00 sati u Savjetodavnoj službi, Podružnica Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Tina Ujevića 4. 

Ime i prezime

 1. Mirjana Skenderlija
 2. Željko Žeravica

Nakon testiranja provesti će se intervju sa rukovoditeljem Podružnice Vukovarsko-srijemske županije mr. sc. Gordanom Sučićem.

 

 

 


 

 

 

KLASA: 112-01/14-03/2
URBROJ: 367-10-01-14-6
Zagreb, 22. kolovoza 2014.

Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Savjetodavnoj službi za radno mjesto br. 1. Odjel za pravne poslove, viši stručni savjetnik s mjestom rada u Zagrebu,

održat će se testiranje i intervju dana 28. kolovoza 2014. godine (četvrtak) u 12:00 sati u Savjetodavnoj službi, Zagreb, Savska cesta 41, (ulaz – Aneks PT „Zagrepčanke“). 

Ime i prezime

 1.  Aleksandra Drobnjak Stepinac

 2. Ružica Pašalić

 3.  Melita Đogić

 4.  Zoran Jukić

 5.  Dino Pinjo

 6.  Lucijana Santini

 7.  Silvia Rukavina

Nakon testiranja provesti će se intervju sa načelnicom Odjela za opće poslove i ljudske potencijale Beti Volić, dipl. iur.

SAVJETODAVNA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis