Obavijest maslinarima 25.07.2014.

Upozoravamo maslinare na vrlo povoljne uvijete za širenje paunovog oka (Spilocaea oleagina) posebice u nasadima s osjetljivijim domaćim sortimentom u kojim od početka godine bilježimo visoki infekcijski potencijal. Moguća je primjena pripravka na osnovi na osnovi bakra (trgovačkog naziva Neoram WG).
I dalje upozoravamo na lokalno prisustvo i intenziviranje napada maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Kako smo i najavili u prethodnoj obavijesti štetnik se intenzivnije hrani na plodovima a u maslinicima sa slabim urodom ili bez uroda na vršnim izbojima i mladim vršnim listovima.
Maslinare upućujemo na REDOVITO pregledavanje nasada na prisutnost ovog štetnika VRLO PAŽLJIVIM VIZUALNIM PREGLEDIMA, OTRESANJEM GRANA NA BIJELU PODLOGU I PROVJERAVANJEM IMA LI NA PLODIĆU UBODA. Također upozoravamo da je intenzitet pojave svrdlaša je različit ovisno o do sada provedenim mjerama zaštite, ovisno o provedenim mjerama zaštite u prethodnim sezonama. Dopuštene mjere zaštite provoditi SAMO UKOLIKO JE TO POTREBNO ŠTO SE VIDI PO VEĆEM BROJU CRNIH I OTPALIH PLODIĆA I SVJEŽIM UBODIMA (male crne okrugle točke).

Posebnu pozornost treba obratiti u tradicionalnim maslinicima u kojima do sada nisu provedene preporučane mjere zaštite kao i u maslinicima u kojima su mjere provedene ali se nalaze u neposrednoj blizini tradicionalnih, zapuštenih i neobrađenih nasada ZBOG NALETA ŠTETNIKA SA TIH POVRŠINA. Ubod od maslininog svrdlaša je okrugli tamne crne boje dok je ubod maslinine muhe klinast, uleknut i svijetlo smeđe boje.
Prema posljednjim očitanjima na kontrolnim punktovima bilježimo let maslinove muhe (Bactrocera oleae) nižeg intenziteta. Protiv maslinine muhe i dalje preporučamo preventivna tretiranjima pripravkom na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva Success bait). Vrlo je važna pravovremena primjene metode mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka). Kurativno tretiranje opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka) ili prisustva i drugih štetnika masline primjenom pripravaka na osnovi dimetoata (trgovačkog naziva Rogor 40, Calinogor, Chromgor 40*, Perfecthion, Ritam*, Sistemin*, Chromgor) ili na osnovi deltametrina (trgovačkog naziva Decis 2,5 EC).
Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha 01.01.2015.
Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis