OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA! 28.07.2014.

Od posljednje upute za zaštitu cime krumpira od uzročnika biljnih bolesti i druge generacije krumpirove zlatice je proteklo 14 dana. U drugoj polovici mjeseca srpnja se nastavlja iznadprosječno kišovitog, vlažnog, toplog i sparnog vremensko razdoblje, koje bilježimo nakon 24. lipnja o.g.!. Tako je u danima od 15.-20. srpnja o.g. zabilježeno suho, sparno i vrlo vruće razdoblje s temperaturama zraka oko +30°C, a nakon 23. srpnja do jutarnjih sati 28. srpnja o.g. ponovno u više navrata, lokalno, bilježimo različite količine oborina (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Podaci o količinama oborina i vlaženju lišća tijekom mjeseca srpnja na uzgojnom području krumpira u Međimurju (ujutro do 6.00 sati na dan 28. srpnja 2014.):

Lokalitet
Oborine u danima 15.-28. srpanj 2014.
Vlaženje lišća u danima 15.-28. srpanj 2014.
Ukupno oborine za mjesec srpanj 2014.
Ukupno vlaženje lišća za mjesec srpanj 2014.
Novakovec
16,6 mm
2.990 min
59,2 mm
9.690 min
Belica
36,8 mm
5.545 min
126,2 mm
11.915 min
Orehovica
44,2 mm
4.725 min
102,4 mm
11.380 min
Donji Pustakovec
29,2 mm
2.895 min
82,8 mm
6.640 min
 

Tako je primjerice u posljednjih 5 dana najviše kiše palo na lokalitetu uz rijeku Dravu (Orehovica = 44,2 mm) a najmanje na lokalitetu uz rijeku Muru (Novakovec = 16,6 mm). Meteorolozi novu kišu u većim količinama najavljuju za sredinu ovog tjedna (30. srpnja 2014.) u količini nekoliko 10-taka mm, a manje količine oborina su moguće svakog dana tijekom ovog tjedna!

Od početka treće dekade mjeseca svibnja o.g. pronalazimo simptome najopasnije bolesti krumpira i rajčice – plamenjače (Phytophthora infestans). Ova biljna bolest je već u prvom tjednu mjeseca lipnja o.g. uništila nezaštićena ili slabije zaštićena polja krumpira, a početkom mjeseca srpnja u potpunosti su propale nezaštićene ili slabije zaštićene biljke rajčice!

U pravilu od plamenjače krumpira najveće štete očekujemo tijekom skladištenja krumpira, jer se bolest aktivno širi u uskladištenim hrpama pa već i najmanji postotak u polju zaraženih gomolja predstavlja potencijalno veliku opasnost!

Većina dominantnih sorata krumpira čiji se urod planira ujesen skladištiti završile su formiranjem gomolja i tržni proizvođači krumpira su prema posljednjoj preporuci u proteklih 10-tak dana započeli s kemijskim uništavanjem cime (npr. u srednje kasnih sorata vineta, madeleine, bella rosa, marabal, sylvana, laura i dr.). Izuzetak su vrlo kasne sorte krumpira čiji gomolji još uvijek formiraju urod gomolja još krajem mjeseca srpnja i početkom kolovoza (npr. sorte krumpira mozart, agria, rodeo i dr.).

Ponovno naglašavamo da je za krumpir namijenjen skladištenju i prodaji tijekom zimskih mjeseci posebno opasna "kasna" plamenjača na cimi, jer je moguć prijenos kišama krajem srpnja i tijekom kolovoza na formirani urod. Naknadno se krumpirova plijesan širi sa oboljelih gomolja na zdrave tijekom čuvanja u skladištu, pa na taj način može propasti cjelokupan urod!

U nekoliko smo navrata u posljednjim preporukama naglasili da u zadnjim zaštitama treba koristiti pripravke protiv plamenjače (Phytophthora) koji pokazuju bolji učinak u sprječavanju širenja bolesti sa oboljele cime na već formirane gomolje, a prednost svakako dajemo djelatnim tvarima i pripravcima: ciazofamid (Ranman Top SC u količini 0,5 lit./ha) ili fluazinam (Shirlan SC ili Sheila, Shakal SC u količini 0,4 lit./ha). Moguće im je dodati i jedan od boljih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria): npr. Signum DF u količini 0,15-0,2 kg/ha ili Difcor EC u količini 0,15-0,2 lit./ha!

Najveći broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: Ranman Top (4x), Shirlan SC (Sheila, Shakal) (6x), Signum DF (3x), Difcor EC(4x)!

Karenca većini navedenih pripravaka u krumpiru iznosi samo 7 dana, izuzev fungicida  Signum (K=14) i Difcor (K=30, ali u dozi 0,4-0,5 lit./ha)!

VAŽNO: Nadalje ostaje preporuka na poljima gdje je formiran urod gomolja planirati provođenje kemijske desikacije ili uništavanja cime dopuštenim pripravcima za tu namjenu, npr. Basta SL u količini 2,5-3 lit./ha (uz karencu 14 dana) ili Reglone Forte u količini 4-5 lit./ha (uz karencu 10 dana).

Utrošite barem 300-350 litara škropiva/ha, prskalicama bez dodatne opreme.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis