Obavijest za poljoprivrednike na poplavljenim područjima Vukovarsko srijemske županije! 24.07.2014.

Na području poplavljenih naselja uz Savu u Vukovarsko srijemskoj županiji  na oranicama koje nisu zasijane  prisutni su korovi koje je potrebno obavezno suzbiti mehaničkim ili kemijskim putem.

Na oranicama su prisutni i jednogodišnji i višegodišnji kao i uskolisni i širokolisni korovi.

Od jednogodišnjih širokolisnihštir (Amaranthus retroflexus), loboda (Chenopodium album), abutilon (Abutilon theophrasti), dvornici (Polygonum sp.), mišjakinja (Stellaria media) ,ambrozija (Ambrosia artemisifolia) i drugi.

Od višegodišnjih širokolisnih to su : slak (Convolvulus arvensis) i osjak (Cirsium arvense)

Od jednogodišnjih uskolisnih: koštan (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), vlasnjače (Poa sp.), svračica (Digitaria sanquinalis) i drugi

Od uskolisnih višegodišnjih to su : pirika (Agropyron repens) i sirak (Sorghum halepense) kod kojeg moramo razlikovati sirak iz sjemena i sirak iz rizoma.

Na svim oranicama primijećeno je da je dominantan korov ambrozija. Pa posebno upozoravamo na što prije njezino suzbijanje prije faze cvatnje jer je štetna kako na oranicama (velika proizvodnja sjemena za naredne  godine) tako i kao biljka koja uzrokuje alergije kod ljudi i životinja.

Podsjećamo poljoprivrednike da u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na prisutnost ambrozije i abutilona. Zato je važno njihovo suzbijanje na svim parcelama.

Za kemijsko  suzbijanja korova upotrijebiti neselektivne herbicide kao što su:

Aktivna tvar glifosat– ima dozvolu na neobrađenim površinama za jednogodišnje i višegodišnje mono i dikotiledone korove u količini vode 200-400 (600) litara: 2-4 l/ha jednogodišnji korovi, 4-12 l/ha višegodišnji korovi u 100-200 l/ha 1,5-2 l/ha jednogodišnji i 2-6 litara višegodišnji korovi.

Pripravci koji imaju dozvolu na bazi ove aktivne tvari su:

Cidokor, Herkules super, Glyphogan, Boom efect, Clinic, Dominator, Cosmic, Glyfonova, Glyfos, Total 480 SL, Gallup 360, Oxalis, Roundap Biactive i dr.

Aktivna tvar glufosinat-pripravak Basta 15– 5-12 l/ha na nepoljoprivrednim površinama.

Dozacija izabranog herbicida i učinak ovise o vrsti korova, fazi razvoja i  volumenu vode kod primjene.

Obavezno na takvim površinama suzbiti korove u što ranijoj fazi a svakako prije osjemenjivanja radi suzbijanja daljenjeg širenja na toj i susjednim površinama. Kod tretiranja površina kemijskim putem neselektivnim herbicidima paziti na zanošenje na susjedne površine.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine i postupiti u skladu s njim.

Mira Živković, dip.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis