Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena! 02.07.2014.

 Početkom druge dekade mjeseca lipnja upućena je posljednja preporuka proizvođačima proljetnog luka, prvenstveno radi suzbijanja plamenjače (Peronospora) i tripsa (Thrips).

Naime, zbog jače pojave plamenjače (Peronospora destructor) na usjevima zimskog luka u regiji već u mjesecu travnju o.g., te od sredine mjeseca svibnja o.g. i na proljetnim usjevima uzgajanim iz lučice, u proteklom smo razdoblju zabilježili vrlo snažnu epidemijsku pojavu plamenjače u usjevima luka dugog dana uzgajanog izravno iz sjemena!

Vrlo povoljni uvjeti za razvoj plamenjače bolesti zabilježeni su u razdoblju od 7. svibnja do 3. lipnja o.g., u danima od 8.-12. lipnja o.g. zbog vrlo visokih se temperatura razvijala početna kritična populacija poljskog tripsa (Thrips tabaci), a iznadprosječno velika količina oborina ponovno je zabilježena u zadnjem tjednu mjeseca lipnja o.g. (vidi Tablicu 1.).

U višegodišnjim prosjecima u mjesecu lipnju očekujemo 90,2 mm kiše, a zbog velikih količina oborina u zadnjem tjednu proteklog mjeseca na svim smo praćenim lokalitetima zabilježili nešto više oborina od očekivanog prosjeka (naročito na lokalitetima u središnjem dijelu županije):

Tablica 1. Količina oborina (mm) u lipnju o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju:

 
Lokalitet
Ukupno oborina lipanj 2014. (mm)
Zabilježeno oborina od 24.-30.6. 2014. (mm)
Trnovčak
98,4
71,4
Novakovec
92,2
65,2
Belica
128,2
99,2
Donji Pustakovec
98,6
78,4
Orehovica
123,6
98,8
 

U kritičnim je godinama peronosporu luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-10 dana (naročito nakon što se pojave prvi znakovi ove bolesti u regiji), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett i slično)!

U usjevima luka iz lučice potrebno je provesti zadnja tretiranja usjeva, a u usjevu luka uzgajanog iz sjemena nakon što promjer glavica luka premaši više od 50 % očekivane veličine također provoditi zadnje usmjerene aplikacije vodeći računa o izboru pripravaka spram njihove učinkovitosti, karence i najvećeg dopuštenog broja primjene u jednoj sezoni.

Budući u narednim danima očekujemo vrlo sparno i toplo razdoblje s najvišim temperaturama najviše zraka do +27°C, preporučujemo u proljetnim usjevima luka uzgajanog izravno iz sjemena još uvijek pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci). Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka primjerice ima ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana). Kada u istim usjevima glavice dostignu 50 % ili više očekivanog promjera valja planirati i preventivne zaštite protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5 kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana.

U protekloj je uputi od 10. lipnja o.g. objavljena Tablica sa izborom većeg broja pripravaka za zaštitu u luku (s naglašenim ograničenjima).

Budući naredne nove oborine očekujemo već naredne noći, još uvijek je aktualna zaštita od plamenjače u usjevima luka uzgajanim iz sjemena. Osmim organski fungicida preporučenih u posljednjim preporukama, moguće je u zadnjim zaštitama luka planirati i primjenu bakarnih fungicida.Dopuštenje za suzbijanje plamenjače luka u Republici Hrvatskoj imaju primjerice bakreni-sulfat (Modra galica, Bordoška juha) i bakreni-hidroksid (Champ tekući, Champion) (karenca za usjeve luka je 28 dana!).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 
 
 
 
 
 

 
 

Pripremi za ispis