Obavijest proizvođačima tikvenjača 12.06.2014.

Meteorolozi od sutra najavljuju duži kišni period. U tikvenjačama provesti preventivnu

zaštitu od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), antraknoze (Colletotrichum gloeosporiodes) i pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea).

Izabrati fungicid ovisno o razvojnoj fazi.

U zaštiti od plamenjačekrastavaca, lubenica i bundeva (Pseudoperonospora cubensis) do cvatnje koristiti jedan od bakrenih fungicida : Champion flow SC  ili Cuproline, Nordox 75 WG, Nordox super 75.

Od ostalih fungicida mogu se koristiti: Daconil 720 SC (plamenjača; lubenica, dinja); Quadris (krastavac, lubenica, dinja, buča, K-3 dana), Ortiva (plamenjača,pepelnica; krastavci, tikvice); Equation PRO (plamenjača; krastavac, dinja, tikvica K- 7 dana); Crystal (pepelnica; dinja, lubenica, tikva K-7 dana); Nimrod 25 EC (krastavac, lubenica,bundeva, dinja K-7 dana); Baycor 25 WP (pepelnica; krastavac, lubenica K-14); Systhane 12 E, Fond 12 E, Systhane 24 E (pepelnica; krastavci K-14 dana).

Protiv lisnih uši mogu se koristiti insekticidi: Actara 25 WG (krastavac,dinja,tikvice,buča); Rogor 40 (lubenica, dinja, tikva); Karate Zeon (krastavac); Kaiso (tikvice); Calypso SC 480 (krastavac, dinje, lubenice); Mospilan 20 SP (krastavac).

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu tikvenjača koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis