Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 12.06.2014.

Meteorolozi najavljuju veću količinu kiše za naredni vikend. Savjetujemo obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške protiv krastavosti ili fuzikladija jednim od kontaktnih pripravaka na bazi a.t kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Captan 50, Captan WP 50, Kastor) ili ditianona (Delan SC 750*, Delan 500 SC*, Delan 700 WDG) ili mankozeba (Dithane M- 45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Cadillac 80 WP) ili sl.

Za preventinu zaštitu jabuke preporuka je upotrijebiti jedan od strobilurinskih pripravaka npr. Nativo 75 WG, Tercel, Zato Plus, Stroby WG i sl. osobito u nasadima gdje se u jačoj mjeri javlja pepelnica jabuke. Isti su djelotvorni i protiv krastavosti i protiv pepelnice.

Vrhove zaražene pepelnicom savjetujemo mehanički odstranjivati.

Od 9.6. bilježimo intenzivan let leptira jabučnog savijača pa savjetujemo u naredna 3- 4 ponoviti tretiranje protiv jabučnog savijača jednim od sljedećih pripravaka: Runner 240 SC, Nomolt, Insegar 25 WP, Mimic, Coragen 20 SC, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Rely 40, Pirinex 250 ME i sl.

Na kruškama vršiti kontrolu pojave druge generacije kruškine buhe i po potrebi provesti tretiranje. Upotrijebiti se mogu Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara uz dodatak Bijelog ulja (pripaziti na mogućnost miješanja pripravaka (Bijelo ulje ne miješati sa kaptanom!)

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela! Tretiranje protiv insekata provesti kad pčele ne lete. U trenutku tretiranja u voćnjaku ne smije biti korova u cvatu.

Podsjećamo na obvezu pridržavanja propisa Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)!

Paziti na broj dozvoljenih tretiranja istim sredstvom u jednoj vegetacijskoj sezoni.

Redovito voditi evidenciju o tretiranjima!

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

*Sredstvima je ukinuta registracija. Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015.

** Sredstvima je ukinuta registracija. Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.6.2015.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis