Obavijest proizvođačima graha 12.06.2014.

Meteorolozi od sutra 13.06. do kraja idućeg tjedna najavljuju veću količinu kiše.

U usjevima graha potrebno je provesti preventivnu zaštitu od bakterijske pjegavosti (Xanthomonas campestri p.v. phaseoli) primjenom jednog od bakrenih fungicida: Champion, Blauvit ili Bordoška suspenzija 20 WP.

Protiv hrđe (Uromyces appendiculatus) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristiti Signum.

Za zaštitu od lisnih uši mogu sekoristiti insekticidi: Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Dali, Congo (0,25-0,5 l/ha); Kaiso (0,15-0,3 kg/ha); Fastac 10 EC (0,3 l/ha, i protiv sovica pozemljuša, sovica), Pirimor 50 WG (0,04-0,06%)

U grahu mahunaru protiv lisnih uši mogu se koristiti insekticidi: Affirm (0,1-0,15%, i protiv sovica) ili Karate Zeon (0,15l/ha, i drugi sisajući i grizući insekti).  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo! 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu bilja u grahu koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

 
dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr
 

Pripremi za ispis