Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 04.06.2014.

Budući da je zabilježen početak leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi), u nasadima višnje i trešnje (kasnije sorte) , moguće je izvršiti tretiranje protiv ovog štetnika u momentu promjene boje ploda .

Od pripravaka je moguće koristiti : Chromgor 40, Rogor 40, Perfekthion, ,Sistemin E-40*,Ritam* čije su karence 21 dan ili pripravak Mospilan 20 SP ( dozvola samo na trešnji), karenca 14 dana.

   *Dozvola primjene do 1.1.2015.

U nasadima višnje moguće je provesti i tretiranje protiv kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii)

i to pripravcima Dodine S-65 ili Chromodine S-65 karenca 21 dan.

Za suzbijanje truleži ploda na breskvi nektarini,šljivi trešnji može se koristiti Switch 62,5 WG uz poštivanje karence koja iznosi 7 dana,Signum dozvola za koštičavo voće, karenca 7 dana, Nativo 75 WG breskva,nektarina,šljiva i trešnja ,karenca 7 dana. Teldor SC 500 ; trešnja šljiva breskva karence 4 dana, Indar 5 EW dozvola za trešnju, šljivu ,breskvu uz karencu od 3 dana.                            

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

 

                                                                   

Pripremi za ispis