Obavijest proizvođačima kupine i maline! 23.05.2014.

Kišno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno preventivno zaštititi cvjetove na sortama koje cvatu protiv navedene bolesti  (u cvatnji, nakon cvatnje) nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu, naročito pred najavljene oborine u dane vikenda.

Malina; Teldor SC 500 (karenca 7 dana), Switch 62,5 WG (14 dana karenca), Pyrus 400 SC ( 4 dana karenca). Suzbijanje lisne hrđe na malini moguće je fungicidom Score 250 SC ( OVP).

Kupina; Teldor SC 500 (karenca 7 dana), Switch 62,5 WG (14 dana karenca). Protiv plamenjače lista registriran je Ridomil gold MZ pepite.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2014.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis