Obavijest voćarima 20.05.2014.

S porastom temperatura ostvareni su uvjeti za jaku infekciju fuzikladijem. U međuvremenu je kiša, koja je neprestano padala, isprala zaštitna sredstva sa biljnih organa. Stoga upozoravamo voćare da što prije provedu kurativnu zaštitu nasada jabuke i kruške. Potrebno je koristiti jedan od sistemičnih pripravaka s kurativnim djelovanjem, npr. Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Baycor WP 25, Systhane 12 E, Fond 12, u kombinaciji sa jednim od preventivnih pripravaka, koji produljuju period preventivne zaštite (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80, Pinozeb M-45, Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Delan SC 750 ili Polyram DF).

Ne preporučujemo kombinirati pripravke na bazi mankozeba sa pripravcima na bazi difenkonazola ( Score 250 ECi sl) jer im se u kombinaciji umanjuje djelotvornost.

Navedeni sistemici suzbijaju i pepelnicu jabuke ( Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) preporučamo upotrebu insekticida Calypso 480 SC, Pyrinex ili Mospilan 20 SP.

Podsjećamo voćare u integriranoj proizvodnji da se drže ograničenja u vezi maksimalnog broja tretiranja pojedinim pripravcima, kao i ostalih ograničenja navedenih u Tehnološkim smjernicama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju.

Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti, za svako tretiranje voćnjaka potrebno je primijeniti sistemik iz druge kemijske skupine, odnosno, drugačijeg mehanizma djelovanja.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.                        

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis