Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 19.05.2014.

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj plamenjače luka i češnjaka (Peronospora destructor), te sive plijesni (Botrytis spp.) potrebno je ponoviti zaštituusjeva od bolesti. 

Za zaštitu luka mogu se koristiti fungicidi: *Fantic M (krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.7.2014., benalaksil; 2-2,5 kg/ha, plamenjača), Galben C, Baldo C (benalaksil, 5 kg/ha, plamenjača); Ridomil gold MZ pepite (metalaksil, 2,5-3 kg/ha, plamenjača); Quadris (azoksistrobin, 1 l/ha, plamenjača), Acrobat MZ WG (dimetomorf, 2,5 kg/ha, plamenjača),  Ortiva (azoksistrobin, 0,8-1 l/ha, plamenjača), Signum (boskalid, 1,5 kg/ha, siva plijesan), Daconil (klortalonil, siva plijesan), Switch 62,5 WG (fludioksonil, 1 kg/ha, siva plijesan). Radi boljeg prianjanja na biljne dijelove uz fungicid koristiti jedan od okvašivača: Citowett, Sandovit…  

U usjevima češnjaka primijeniti jedan od fungicida: Quadris (azoksistrobin, 1l/ha, plamenjača), Ortiva (azoksistrobin, 0,8-1 l/ha, plamenjača); Ridomil gold MZ pepite (metalaksil, 2,5-3 kg/ha, dozvoljena najviše tri tretiranja u vegetacijskoj sezoni, plamenjača); Acrobat MZ WG (dimetomorf, 2,5 kg/ha, plamenjača), Daconil (klortalonil, siva plijesan). 

Navedene fungicide koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide za zaštitu luka i češnjaka od, bolesti koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.  

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis