VAŽNA OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA 20.05.2014.

Od posljednje upute tržnim proizvođačima krumpira na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave je prošlo 14 dana. Proteklo je razdoblje obilježilo iznadprosječno kišovito, prohladno i pojedinih dana vrlo vjetrovito vrijeme, a već u danima nakon 22. svibnja o.g. očekujemo vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje s najvišim temperaturama zraka +28°C!

Tijekom mjeseca svibnja na području Međimurja u višegodišnjim prosjecima bilježimo 59,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C. U središnjem je dijelu županije, na lokalitetu Belica, tijekom prvih 20-tak dana mjeseca svibnja o.g. palo gotovo dvostruko više oborina od mnogogodišnjeg prosjeka (110,0 mm) (vidi Tablicu 1.). Ukupno je tijekom travnja i svibnja o.g. na lokalitetu Belica izmjereno čak 203,0 mm oborina! Kako je za početni razvoj najopasnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophthora infestans) potrebno od nicanja tijekom prvih 30 dana vegetacije barem 100 mm kiše,smatramo da su na svim mjernim lokalitetima u Međimurju ovi uvjeti više nego ispunjeni, te je potrebno provoditi mjere zaštite protiv ove najopasnije bolesti cime krumpira!

Tablica 1. Zabilježeni vremenski uvjeti na nekim mjernim lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja tijekom prve dvije dekade mjeseca svibnja 2014. godine:

Lokalitet
Oborine
Vlaženje lišće
Prosječna temperatura zraka
Vlažnost zraka
Orehovica
84,0 mm
10.375 min
13,1°C
93,7 %
Belica
110,0 mm
18.150 min
12,9°C
87,7 %
Novakovec
79,0 mm
8.165 min
12,8°C
84,7 %
 

U mjesecu svibnju smo  dana 3. i 4., te ponovno 14., 15. i 16. zabilježili vrlo jaki sjeverni vjetar s olujnim udarima,što se na većini biljnih vrsta (pa tako i krumpiru) vidi kao lisna rubna palež tamne boje, a u narednim danima očekujemo toplinski šok biljaka zbog vrlo visokih temperatura zraka! U takvim slučajevima preporučujemo primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata.

 

Svakako su na moguću vrlo ranu pojavu plamenjače ili plijesni krumpira najugroženija polja gdje su usjevi rano posađeni ili su bili pokriveni paučinastom folijom. Obično smo prve znakove plamenjače krumpira proteklih godina pronalazili na ranim sortama Adora, Riviera i Jaerla. Ponavljamo da su jače ugrožena polja u blizini riječnih dolina zbog duže zadržavanja rose ili dugotrajnije magle, npr. uz Dravu (Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) ili rijeku Muru (npr. Domašinec, Podturen i dr.), odnosno polja gdje se krumpir sadi u ponovljenom uzgoju ili se za sadnju koriste gomolji iz vlastite proizvodnje. Polja s krumpirom gdje usjev razvijaju bujniju cimu (npr. sorta Vineta) također treba redovito pregledavati i na vrijeme započeti zaštitom. Pojedine lokalitete je 29. travnja o.g. jače oštetila tuča (npr. Novo Selo Rok, Gornji Kraljevec i dr.), pa također raniju i jaču pojavu bolesti očekujemo na oštećenim krumpirištima!

U narednim danima očekujemo stabilno razdoblje bez oborina sa trendom porasta dnevnih temperatura zraka koje će u drugoj polovici i krajem ovog tjedna dosegnuti ljetne vrijednosti +28°C!

Ranijih je sezona (2011., 2012. i 2013.) u uvjetima vrlo vrućeg i sparnog meteorološkog razdoblja dominantna bolest u krumpirištima bila koncentrična pjegavost (Alternaria solani), a vremenski uvjeti tijekom svibnja i prve polovice lipnja obično utječu na početni razvoj obje bolesti cime krumpira: plamenjače (Phytophthora) ili koncentrične pjegavosti (Alternaria) (čak smo pojedinih sezona istog dana pronalazili i njihove prve simptome). Ove dvije bolesti cime krumpira treba razlikovati od posljedica fitotoksičnosti nekih sredstva za zaštitu bilja (npr. herbicidi) ili negativnog utjecaja jakog vjetra ili visokih temperatura zraka!

Najavljeno vrlo toplo naredno razdoblje pogodovat će i masovnijoj pojavi ličinki prvog pokoljenja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), pa proizvođačima krumpira preporučujemo redovite preglede polja i provođenje njihova usmjerenog suzbijanja.

Neki pripravci za zaštitu krumpira od navedenih štetnih organizama, uzročnika biljnih bolesti (Phytophthora, Alternaria) i krumpirove zlatice (Leptinotarsa) su navedeni u preporuci od 7. svibnja o.g.!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis