Obavijest voćarima 05.05.2014.

Od posljednje preporuke prošlo je 7 dana. Učestale oborine pogoduju širenju bolesti na jabukama, naročito krastavosti i pepelnice jabuke. Obzirom na veliku količinu oborina tijekom vikenda (80-100 mm) koja je isprala zaštitna sredstva Potrebno je izvršiti zaštitu lisne mase. Preporučamo izvršiti zaštitu jabuke kombinacijom fungicida; Punch 10 EW, Chorus, Clarinet, Baycor WP 25, Stroby, Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Scissor, Difcor, Systhane 12 E,Fond 12 E, Topas C, Zato plus uz dodatak nekog kontaktnog fungicida: Mankokal, Folpan 80 WDG, Star 80 WP, Captan, Merpan, Polyram, Delan, Mankozeb, Pinozeb, i drugi.

Neki od navedenih fungicida suzbijaju i pepelnicu, ali je najbolje mehanički odstraniti zaražene izboje.

Ukoliko se primijeti prisutnost mina uzrokovanih moljcem minerom kružnih mina koristiti neki od insekticida: Confidor SL 200, Congo, Dali, Kohinor 200 SL, Laser, Mospilan 20 SL, Boxer 200 SL, Calypso 480 SC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2014.godini (samo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis