Obavijest maslinarima 02.05.2014.

Nastavno na preporuku od 22.04.2014. Maslinare upućujemo na pregled nasada. Na praćenim punktovima i dalje bilježimo let maslinovog moljca srednjeg i nižeg intenziteta. Ukoliko zbog vremenskih prilika preporučeno tretiranje nije obavljeno ono se može obaviti do početka cvatnje.

Za dodatnu zaštitu pčela insekticide primijeniti u doba dana kada pčele više ne lete a zatravljene maslinike prije aplikacije pokositi.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način. 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis