Obavijest vinogradarima! 23.04.2014.

Od posljednje zaštite vinove loze prošlo je više od 10 dana. Zaštitu treba provesti sredstvima koja su preporučena 11.4.2014.:   Dithane M-45, Pinozeb M-45, Antracol WG 70, Daconil 720 SC, Delan 700WDG, Polyram DF ili fungicidima na bazi Al fosettila ( Mikal Flash, Winner, Attila, Rival, Alonso).

U nasadima u kojima je prijašnjih godina prisutna pepelnica (Uncinula necator) zaštitu provesti s fungicidima na bazi sumpora: Chromosul, Thiovit Jet, Kalinosul, Kossan WG, Cosavet DF  i dr.

Proizvođači koji su upisani u Upisnik proizvođača integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za proizvodnju grožđa 2014.godinu.

Provedenu primjenu sredstava za zaštitu bilja upisati u evidenciju o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN.142/12, članak 30. stavak 3) .

PREPORUČENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIMJENJUJTE PREMA UPUTI KOJA SE DOBIJE KUPNJOM SREDSTVA.                                                                   

                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr 

Pripremi za ispis