Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 23.04.2014.

U posljednjih pet dana prevladavalo je nestabilno vrijeme s čestim oborinama što je pogodovalo razvoju uvjeta za nekoliko vrlo jakih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Prognostičari i u nstavku tjedna najavljuju slične vremenske uvjete te je vrlo važno provoditi redovite mjere zaštite, a razmak između tretiranja (4-7 dana)nprilagoditi količini oborina i porastu lisne mase.

Voćarima preporučamo primjenu sistemičnih fungicida Score 250 EC, Argo, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Caiman WP**, Mankonor**, Crittox MZ 80**, Mankokal**, Cadillac 80 WP), kaptana (Captan 50, Merpan 50 WP*, Merpan 80 WDG, Kastor) ili ditianona (Delan SC 750*, Delan 500 SC* ili Delan 700 WDG).

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke.

* sredstvu je ukinuta registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015.

** sredstvu je ukinuta registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.7.2014.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis