Obavijest voćarima 22.04.2014.

U šljivicima koji senalaze se u fazi procvjetavanja (opadanja latica), preporučamo da se provede zaštita protiv šljivine osice koja uzrokuje opadanje tek zametnutih plodova.

Let šljivinih osica može se prati postavljanjem bijelih ljepljivih ploča. Kritičnim brojem smatra se ulov od 30 osica.

Šljivina osica odlaže jaja na čašku cvijeta iz kojih izlaze ličinke koje se ubušuju u plodić i izgrizaju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodići otpadaju, a na njima se može primijeniti rupica – mjesto na kojem je ličinka izašla i preselila na susjedni plodić. 

Od pripravaka mogu se koristiti Fastac 10 SC, Direkt, Alfa 10 SC, Fascon.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Voćari koji proizvode šljive prema pravilima integrirane proizvodnje, a koriste navedene insekticide moraju voditi računa da je njihova primjena u koštićavom voću dozvoljena samo jednom u toku vegetacije.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis