Obavijest ratarima! 22.04.2014.

Protiv bolesti klasa na pšenici  najbolje se boriti u vrijeme klasanja i početka cvatnje kada postoji mogućnost zaraze i zbog fenofaze usjeva i povoljnih vanjskih uvjeta odnosno oborina. Stoga je to vrijeme kada treba primijeniti fungicide jer je u kasnijoj fazi kada se primijete simptomi bolesti kasno i više ne djeluje kemijska zaštita. Ova faza je različita od njive do njive a ovisi o sorti i vremenu sjetve.

Fungicidi koji se mogu primjenti za smanjenje napada: Duett SC ,Folicur EW 250,Foliar 250, Duett ultra , Controlan, i drugi.

Stoga bi bilo potrebno da poljoprivrednici prate fazu razvoja usjeva – da ne bi zakasnili i primjene neki od navedenih fungicida. Bolesti klasa djeluju direktno na smanjenje prinosa.

Također na strnim usjevima (zob, ječam ,pšenica) pratiti pojavu žitnog balca –leme . Štetu čine ličinke izgrizajući list. Za suzbijanje se može upotrijebiti jedan od insekticida kao :Karate 2,5 EC,Karate Zeon,  i drugi.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom- obratiti pažnju na dozu i koncentraciju pripravka, miješanje i vrijeme primjene.

Nakon svake zaštite voditi evidencijski list.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis