Obavijest proizvođačima krumpira 22.04.2014.

Da bi biljci krumpira osigurali nesmetano klijanje i rast bez prisutnosti korova, nakon sadnje, a prije nicanja krumpira može se koristiti nekoliko vrsta herbicida.

Za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Sencor WP-70, Sencor WG 70, Tor 70 WP, Tor 70 WG, Metriphar, Joker, Senat, Scorpio 70 WG, Dancor 70 WG, Senior, Metro, Demet 70 WG, Mistral 70 WG. Svi ovi navedeni pripravci koriste se u dozi 0,75-1,5 kg/ha ovisno o tipu tla, a mogu se  koristiti i nakon nicanja krumpira (ne u ranim sortama krumpira – Jerla i dr.) ali u smanjenim dozama.

Također za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova mogu se koristiti Racer 25 EC, Rubin ili Master EC 25 u dozi 2 l/ha, Orion ili Clon 480 u dozi 0,2 l/ha. Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti: Linurex 50 WP, Linurex 50 SC ili Afalon disperzija (ne u mladom krumpiru)

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova: Plateen WG 41,5 (2-2,5 kg/ha), Dost 330 EC, Stomp 330 EC, Ston, Strong, Pendigan 330 EC u dozi od 4-6 l/ha i Penida grande (3-4,6 l/ha).

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli, a njihova djelotvornost ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova.

Poljoprivrednici koji proizvode krumpir prema pravilima integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati uputa koje propisuju Tehnološke upute za integriranuproizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Napominjemo da obavezno prije primjene sredstva pročitate priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis