Obavijest povrćarima 18.04.2014.

Proljetni luk se nalazi u fazi 3 – 6 listova. Kišno vrijeme uz temperature 3,5-25 °C te vlažnost zraka 80 % i to u trajanju od 6 i više sati pogoduje pojavi jedne od najznačajnijih bolesti na luku plamenjači (Peronospora destructor). Ova bolest se može pojaviti na češnjaku i poriluku.

Napada sve biljne organe no najčešće vidljivi simptomi su na lišću. U početku se javlja samo na djelovnima usjeva no u povoljnim uvjetima ima tendenciju brzog širenja.

Znakovi ove bolesti najlakše je uočiti u jutarnjim satima na starijem lišću jer se na njima za vlažnih noći formira “prevlaka” sivkastoljubičaste boje. Na mjestu zaraze napadnuti organi gube čvrstoću, lišće se prelomi i visi prema tlu, a dio iznad zaraženog tkiva se osuši.

Na tržištu postoji dosta pripravaka (tablica 1), koji su registrirani za suzbijanje ove bolesti. Bolest je najbolje suzbijati prije pojave simptoma (preventivno). Kod odabira sredstva vodi računa o razmacima prskanja prema uputama i ograničenja vezana uz karence.

Tablica 1. Sredstva registrirana za suzbijanje plamenjače luka

Djelatna tvar
Naziv preparata
Napomena
Kontaktni djelovanje
Bakar
BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ,
BLAUVIT*
BORDOŠKA JUHA *
BORDOŠKA JUHA 20 WP *
BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA
BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP *
BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20*
CHAMPION
CHAMPION FLOW SC
CHAMPION WG 50
CUPROCAFFARO 50 WP
CUPROLINE*
MODRA GALICA* 
PLAVI KAMEN   *
RAME CAFFARO 
MODRA GALICA
Ne za mladi luk
Bakar +Propineb
BAKRENI ANTRACOL WP 63*
 
Fluazinam
SHIRLAN 500 SC 
 
Translaminarni i sistemični fungicidi
Dimetomorf + mankozeb
ACROBAT MZ WG
Češnjak,poriluk
Fosetil
ALIETTE FLASH 
 
Benalaksil + bakar
BALDO C *
 
Benalaksil + mankozeb
FANTIC M
 
Benalaksil + bakar
GALBEN C 
 
Azoksistrobin
ORTIVA
Poriluk i češnjak
Azoksistobin
QUADRIS
Kozjak i češnjak
Metalaksil-M i mankozeb
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE
 Češnjak,luk kozjak

*Krajnji rok za prodaju i upotrebu sredstava 01.01.2015.

Vlažno i toplo vrijeme pogoduje pojavi bolesti koje izazivaju gljivice roda: (Botrytis spp.) i to na nadzemnim i podzemnim dijelovima luka. Uzročnici truleži luka se mogu pojaviti u bilo kojem razvojnom stadiju luka u polju ili skladištenju – od klijanja i nicanja, formiranja i rasta glavica, u tehnološkoj zriobi

U zaštiti protiv tih uzročnika dozvolu imaju pripravci: Daconil 720 SC** (češnjak i poriluk), Switch 62,5 WG, Signum, Folicur EW 250 (češnjak).

**Krajnji rok za prodaju i upotrebu sredstava 01.07.2014.

Na žutim pločama bio je zabilježen jak let lukove muhe , tako da se treba napraviti pregled na odložena jaja koja se mogu pronaći između listova , na korijenovom vratu ili na zemlji neposredno uz sam luk. Po potrebi vršiti tretiranje. Kod ovakvih promjena u temperaturi , let muhe je razvučen pa je potrebno i ponavljati tretiranja.

Od štetnika potrebno je pratiti i pojavu tripsa (Trips spp) (plavim ljepljivim pločama), suzbijanje ovih štetnika može se provesti nekim od slijedećih insekticida: Actara 25 WG, Laser (poriluk, češnjak, kozjak), Rogor 40 (dozvola i za češnjak i kozjak), Vertimec 018 EC samo za poriluk.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14. 

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis