Obavijest ratarima! 10.04.2014.

Vremenske prilike posljednjih dana pogodovat će pojavi i širenju korova u jaroj zobi. Izbor herbicida ovisi o razvojnom stadiju zobi i prisutnim korovnim vrstama. Herbicidi koji imaju dozvolu za primjenu u jaroj zobi su: Logran, Pluss, Starane 250 , Patrol, Vega, Tomigan 250 EC, Fox, Granstar 75 DF, Nuance, Lancelot. U ozimoj zobi dozvolu imaju: Pluss, Starane , Starline, Tomigan 250 EC, Nuance, Fluxyr 200 EC, Patrol 200.

Prije primjene herbicida pregledati površine i na temelju zakorovljenosti (vrsta i brojnost korova) donijeti odluku o suzbijanju korova. Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis