Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 10.04.2014.

U  nasadima jabuka zbog ostvarenih infekcija fuzikladijem (Venturia inaequalis) potrebno je provesti zaštitu primjenom jednog od sistemičnih fungicida: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC ili Baycor WP 25.  Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: DithaneM-45, Dithane DG Neo-tec, Mankozeb, Star 80WP, Manconor, Mankokal, Delan 500SC, Delan 700WDG.

U nasadima krušaka na kraju cvatnje pregledati vršne listove na prisutnost jaja i ličinki kruškine buhe (Psylla pyri). Zaštitu protiv mlađih stadija ličinki provesti primjenom regulatora rasta: Rimon 10EC, Dimilin SC48, Nomolt uz dodatak Bijelog ulja 0,3%. Na već odrasle ličinke primijeniti: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG uz dodatak Bijelog ulja (0,3 %).

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis