Obavijest proizvođačima jagoda! 09.04.2014.

Počela je cvatnja jagoda na otvorenom, a svaka kiša u periodu cvatnje pogoduje širenju sive plijesni (Botrytis cinerea) u nasadu.

Za zaštitu jagoda od sive plijesni u Hrvatskoj su dozvoljeni fungicidi Switch 62,5 WG (karenca 7 dana), Trichodex WP* (karenca 4 dana),  Pyrus 400 SC, Teldor SC 500 i Signum (karenca 3 dana).

*sredstvu je ukinuta dozvola, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis