Obuka korekcije papaka

U organizaciji Odjela za stočarstvo u Širokom Polju kod Đakova održan je tečaj korekcije papaka goveda. Četrnaest mladih stočara dva je dana na farmi Gorana Tokića teoretski i praktično savladavalo vještinu uređenja papaka na posebno izdvojenim grlima koja su pokazivala izrazitu šepavost. Tečaj je majstorski vodio viši stručni savjetnik za govedarstvo Tomislav Mesić a za organizaciju se pobrinuo Tomislav Koturić, viši stručni savjetnik.

papci_10_4.jpg

Gotovo 90 % šepavosti kod mliječnih krava posljedica je lošeg stanja papka. Najčešći uzroci šepavosti su: prerasli papci i bakterijske bolesti (dermatitisi) na koži oko papka. Šepavost kod mliječnih krava negativno utječe na reprodukciju i proizvodnju mlijeka.
Najvažnije preventivne mjere su redovita korekcija (orezivanje) i dezinfekcija papka. Korekciju papka (orezivanje) možemo podijeliti na rutinsku (preventivnu) i kurativnu koju primjenjujemo kada se šepavost već pojavila.

papci1.jpg

Međunarodno je priznata nizozemska metoda korekcije papaka u pet koraka:

1. Skratiti „slabiji“ papak na dužinu 7,5 do 8 centimetara (moguće su varijacije u dužini ovisno o pasmini i veličini krave).

2. Nakon što je jedan papka obrađen, drugi papak iste noge se prilagođava obrađenom (dužina i visina).  

papci2_10_4.jpg

3. Otvaranje papka u međupapčanom prostoru. 

Korak 4 primjenjuje se kod krava kod kojih je već prisutna šepavost
4. Rasterećenje ozlijeđenog papka.

5. Uklanjanje (izrezivanje) oštećene rožine, i kože. Te uklanjanje oštrih rubova. 

papci3_10_4.jpg

Grupe poljoprivrednika zainteresirane za ovladavanje vještinom korekcije papaka kod goveda  mogu se javiti svojem poljoprivrednom savjetniku koji će organizirati  praktičnu obuku na vama prikladnoj farmi ili na savjetodavna@savjetodavna.hr  

Pripremi za ispis