Obavijest vlasnicima krušaka! 07.04.2014.

Pregledom jajašaca kruškine buhe utvrđeno je da je započelo piljenje ličinki iz njih. Ukoliko je napadnuto 10-20% izboja kruške, opravdano je njihovo suzbijanje.
Potrebno je primijeniti jedan od insekticida-regulatora razvoja.
Za zaštitu kruške su registrirani Nomolt SC, Dimilin SC 48 i Rimon 10 EC.
Potrebno im je dodati 0,25-0,3% mineralnog ulja.
U integriranoj zaštiti bilja dozvoljeni su Nomol t SC i Rimon 10 EC.
Navedene pripravke treba primijeniti nakon cvatnje kruške, jer su štetni za pčele.
Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno
Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr. E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis