Ponavljamo obavijest proizvođačima merkantilnog krumpira o mogućim mjerama suzbijanja korova! 04.04.2014.

Ponavljamo preporuku proizvođačima krumpira o mogućem načinu suzbijanja korova u usjevima krumpira. Budući u proteklih 10 dana nismo zabilježili oborine, a manje su količine najavljene u razdoblju od 5.-9. travnja o.g., preventivnu primjenu zemljišnih herbicida treba prilagoditi razdoblju prema najavljenim padalinama i stanju usjeva krumpira. S mogućim ranim nicanjem prije primjene zemljišnih herbicida preporučujemo obaviti prethodno nagrtanje usjeva!

Naime, ove godine vremenski uvjeti nisu u skladu s višegodišnjim prosjecima, pa je primjerice temperatura tla već od početka druge dekade ožujka +9°C, zbog čega je sadnja krumpira počela od sredine i početkom druge polovice mjeseca ožujka o.g. (što je 30-tak dana ranije u odnosu na prosječne sezone). Tijekom mjeseca ožujka u središnjem dijelu županije (lokalitet Belica) je palo samo 12,2 mm oborina. Zemljišni (rezidualni) herbicidi suzbijaju većinu sitno-sjemenih jednogodišnjih korova koji niču iz relativno plitkog površinskog sloja tla, a primjenjuju se nakon sadnje a prije nicanja korova i usjeva krumpira! Višegodišnje korove je nemoguće suzbijati zemljišnim herbicidima!

U višegodišnjim su pokusima dominantne 3 jednogodišnje korovne vrste koje rastu u hrvatskim okopavinama, a također u usjevima krumpira: kostrva ili koštan (Echinochloa), loboda (Chenopodium) i limunđik ili "partizanka" (Ambrosia). Stoga u optimalnim uvjetima vlažnosti zemljišta valja protiv travnih i širokolisnati jednogodišnjih korova u krumpiru planirati primjenu jednog od dopuštenih zemljišnih herbicida.

Tablica 1. Zemljišni herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) korova u krumpiru primjenom nakon sadnje, a prije nicanja:

Djelatna tvar
Pripravak
Napomena
pendimetalin
Stomp 330 E, Dost, Ston, Strong, Pendigan, Panida Grande
Suzbijaju uglavnom sjemenske travne korove.
metribuzin
Sencor 70, Dancor, Demet, Joker, Metriphar, Mistral, Scorpio, Senat, Senior, Tor, Metro
Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove, a mogu se u smanjenim količinama primijeniti i nakon nicanja krumpira (ali na ranijim sortama bijele kožice gomolja mogu biti fitotoksični)!
linuron
Linurex
Ne u mladom krumpiru, Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove.
flukloridon
Racer 25, Ares, Master, Roko Rubin
U propisanim dozama na lakšim tlima nakon jače kiše depresivno djeluju na iznikli krumpir.
klomazon
Clon 480, Orion
 
metribuzin + flufenacet
Plateen WG
Suzbija sjemenske travne i širokolisate korove.
 
Tablica 2. Selektivni herbicidi koji se mogu koristiti nakon nicanja usjeva krumpira:
Djelatna tvar
Pripravak
Napomena
bantazon
Basagran 480, basagran Super
Suzbija širokolisnete korove u mlađim razvojnim stadijima. U propisanim dozama pri jačoj insolaciji fitotoksični za većinu sorata krumpira tolerantnih na cistolike nematode. Višekratna primjena u smanjenim količinama.
rimsulfuron
Tarot 25 DF, Sorgum, Sparta, Talon, Titan, Trawell
Suzbija jednogodišnje uskolisnate (travne) i neke širokolisnate korove, te višegodišnje uskolisnate korove.
cikloksidim
Focus ULTRA
 
 
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisnati (travni) korovi.
fluazifop-P-butil
Fusilade FORTE
kizalofop-p
Pantera EC, Gepard, Leopard, taris
kletodim
Select, Select SUPER
 

Ako usjevi krumpira niknu prije primjene zemljišnih pripravaka tada je korove moguće suzbijati nakon nicanja usjeva višekratnom primjenom smanjenih količina selektivnih herbicida uz uporabu manjeg volumena škropiva po jedinici površine (npr. protiv širokolisnatih korova primjenom bentazona i(ili) metribuzina, a protiv trava veći broj selektivnih pripravaka navedenih u Tablici 2.). Širokolisnati korovi tada ne smiju imati veći razvojnih stadij od kličnih listova ili prvog para razvijenih listova. Usjevu krumpira većem od 15-20 cm raste sortna osjetljivost na primjenu punih ili propisanih doza bentazona, pa isti tada ne preporučujemo!

Protiv naknadno izniklih travnih korova (npr. kostrve ili koštana, svračje noge, muhara, pirike i dr.) u krumpiru također možemo nakon nicanja višekratno koristiti brojne selektivne herbicide (npr. Tarot, Fusilade Forte, Focus Ultra i dr. navedene u Tablici 2.), uz obavezno pridržavanje propisane karence.

Prilikom primjene pridržavati propisane količine ili doze navedene u uputama uz svako sredstvo za suzbijanje korova u krumpiru. 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis