Obavijest vinogradarima 03.04.2014.

Prije najavljenih oborina za vikend preporučuje se ponoviti zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) nekim od preventivnih fungicida: Daconil 720 SC, Antracol WG 70, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Pinozeb, Cadillac 80 WP, Mankokal, Mankonor, Polyram DF, Delan 700 WDG i sl.

U vinogradima gdje je proteklih godina zabilježena jača pojava pepelnice (Uncinula necator) primijeniti i fungicid na osnovi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus, Kossan, Chromosul, Cosavet DF i dr.

Za suzbijanje lozinih grinja, uzročnika akarinoze i erinoze preporučamo primjenu akaricida Demitan

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis