Obavijest vinogradarima! 02.04.2014.

Vinova loza nalazi se ovisno o sorti u razvojnom stadiju pojave listića,  a ranije sorte razvile su prve listiće. U ovoj fenofazi razvoja vinova loza je najosjetljivija na zarazu s uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) uz uvjet da je biljno tkivo vlažno.

Prema prognozama meteorologa oborine se očekuju krajem tjedna, pa vinogradarima preporučamo zaštitu vinove loze  prije oborina fungicidima kontaktnog načina djelovanja:   Dithane M-45, Pinozeb M-45, Antracol WG 70,  Daconil 720 SC, Delan 700WDG, Polyram DF.

U nasadima u kojima je prijašnjih godina prisutna pepelnica (Uncinula necator) zaštitu provesti s fungicidima na bazi sumpora: Chromosul, Thiovit Jet, Kalinosul, Kossan WG, Cosavet DF  i dr.

Prijašnjih godina primjećena je pojava grinja –uzročnika akarinoze i erinoze, od akaricida koji imaju dozvolu za suzbijanje navedenih štetnika ima: Demitan SC.

Proizvođači koji su upisani u Upisnik proizvođača integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za proizvodnju grožđa 2014.godinu.

Provedenu primjenu sredstava za zaštitu bilja upisati u evidenciju o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN.142/12, članak 30. stavak 3) .

PREPORUČENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIMJENJUJTE PREMA UPUTI KOJA SE DOBIJE KUPNJOM SREDSTVA.

                                                 Vesna Bradić, dipl.inž
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis