Obavijest voćarima 28.03.2014.

Od protekle preporuke o zaštiti jabuke i kruške prošlo je 8dana. U međuvremenu su ostvareni uvjeti za infekcije uzročnikom krastavosti plodova i mrljavosti listova jabuke ( Venturia inaequalis) i kruške ( Venturia pyrina).  Vegetacija je napredovala, te su novoizrasli dijelovi nezaštićeni.

Budući da je  najavljena kiša, potrebno je ponoviti zaštitu od mogućih infekcija jednim od pripravaka navedenih u preporuci od 20.03:

na bazi mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP,Crittox MZ 80, Caiman WP, Mankonor 80 WP, Mankokal, Dithane DG neotec, Cadillac 80 WP), ditianona ( Delan SC 750, Delan 500 SC), dodina (Dodine S-65, Chromodin S-65) ili metirama (Polyram DF).

Proizvođače u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji podsjećam da pripravke na bazi mankozeba i metirama smiju primijeniti maksimalno 3x u istoj vegetaciji i to ne uzastopno.

Ako u prethodnom tretiranju niste koristili insekticide, a sada za to postoji potreba, za suzbijanje lisnih uši možete koristiti Teppeki 500 WG i Pirimor 50 WG, a za suzbijanje štetnih gusjenica Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Laser.

 Proizvođače u integriranoj proizvodnji podsjećamo na ograničenja u vezi broja primjena navedenih insekticida ( držati se Tehnoloških uputa).

Kod primjene insekticida, tretiranje provesti u večernjim satima, te biljke koje služe za zatravljivanje voćnjaka moraju biti pokošene, radi zaštite pčela.

Proizvođači u integriranoj proizvodnji dužni su se pridržavati odabira pripravaka za zaštitu bilja jabuke, odnosno, kruške, prema Tehnološkim smjernicama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis