Obavijest povrtlarima! 27.03.2014.

Vrijeme je presadnje ranih kupusnjača. Prije presadnje presadnice kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača,brokula) potrebito je zaštititi od štetnika: kupusne muhe(Delia), buhača (Phyllotreta), kupusne brašnene uši (Brevicorae brassicae), stjenica (Eurydema) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci).

Zaštitu presadnica potrebito je izvršiti neposredno pred presadnju potapajući ih u otopinu jednog od insekticida: Confodor 200SL, Boxer 200SL, Rapid, Kohinor 200SL, Congo, Dali.

Korijen presadnica potapa se u 0,1% otopinu jednog od insekticida u trajanju od 15 min.

Suzbijanje širokolisnih korova desetak dana nakon presadnje moguće je pripravkom Butisan-S.

Sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP.

Ambalažu zbrinuti na propisani način i ispuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Sve je to propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. 

Mara Maglić dipl. ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

 

 
Pripremi za ispis