Obavijest vinogradarima 28.03.2014.

Na praćenim lokalitetima vinova loza se uglavnom nalazi u fenofazi vunastog pupa i sporadično pojave listića. Vinogradare upućujemo na pregled nasada i ukoliko to još nisu da obave preventivno tretiranje protiv crnepjegavosti (Phomopsis viticola). Simptomi crne pjegavosti su izbijeljela boja i po njoj istaknute crne točkice. U fenofazi vunastog pupa za zaštitu od crne pjegavosti registrirani su pripravci na osnovi bakra (trgovačkog naziva Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra* iKocide DF*).  Bakarne pripravke moguće je primijeniti  u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumporakoji posredno djeluju na smanjenje klijavosti spora crne pjegavosti kao i na smanjenje napada grinja.

Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta 01.07.2013. krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha  01.01.2015.

Vinogradari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis