Obavijest ratarima! 28.03.2014.

Obilaskom i pregledom površina zasijanih ozimom pšenicom primjećena je pojava pepelnice (Erysiphe graaminis) i smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici). Širenju bolesti pogoduje vlažno i toplo vrijeme, pa se u takvim uvjetima očekuje daljnje jačanje bolesti.

Prije same primjene fungicida treba pregledati usjev i ukoliko je prisutna bolest primjeniti fungicide: Amistar 250 SC, Amistar extra, Flamenco, Controlan, Caramba, Falcon EC460, Prosaro 250 EC, Opus team, Sphere 535 SC, Duett, Respect 250 SC, Duett Ultra, Tilt CB 187,5FW, Gong CH, Palis-C, Artea 330 EC, Artea Plus i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZBzbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                  Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis