Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 28.03.2014.

Kasnije sorte breskve na području naše županije počinje sa cvatnjom, a ranije su pred kraj cvatnje. Preporučamo izvršiti zaštitu breskve, šljive, trešnje i višnje  protiv gljivice uzročnika paleži cvijeta i sušenja grančica (Monilinia laxa). Gljivica se iz cvijeta širi u izbojke na kojima se pojavljuju rane koje smole i suše se . Cvjetovi koji su zaraženi – suše se. Tretiranje se obavlja na početku cvatnje kada je otvoreno 10 % cvjetova. Ako je u cvatnji kišovito vrijeme, tretiranje se ponavlja još jednom kada počinju opadati latice!

Fungicidi dozvoljeni za breskvu, šljivu i trešnju  ( za voćare upisane u upisnik integriranih proizvođača voća) su: Indar 5 EW i Teldor SC 500.

Fungicidi koji su još registrirani za ovu bolest (nisu dozvoljeni kod integrirane proizvodnje) su; Switch 62,5 WG,Kidan, Lupo, Bavistin FL, Zino, Signum, Chorus 50 WG.

U nasadu šljive postaviti bijele ploče za praćenje leta šljivine osice ( Hoplocampa Flava i H. minuta), te nakon cvatnje izvršiti zaštitu kada je ulov više od 30 osica po ploči (to je period kada otpadne većina latica).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Zaštitu vršiti u vrijeme kad pčele ne lete!         

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis