Obavijest maslinarima! 28.03.2014.

Upozoravamo maslinare na povećanu aktivnost potkornjaka. U maslinicima preporučamo dio orezanih grana, nakon rezidbe, ostaviti na tlu kao lovne grane zapotkornjake. U manjim nasadima preporučamo izradu lovnih svežnjeva. Lovni svežanj se izrađuje od desetak svježe orezanih grančica promjera do 1 cm i dužine do 30 cm. Tako pripremljeni lovni svežnjevi privezuju se u krošnju. Za lov potkornjaka moguće je koristiti lovne  posude  s  etilnim  alkoholom ili crvene  ljepljive  ploče. Lovne svežnjeve iz krošnje i ostavljene lovne grane na tlu potrebno nakon ubušavanja potkornjaka iznijeti iz maslinika i spaliti.

Nakon obavljene rezidbe maslinarima preporučamo obaviti tretiranje protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina)  posebice nasada u kojima prevladavaju na ovu bolest osjetljivije domaće sorte kao i nasade u kojima su do sada izostala preporučena  tretiranja. Radi preventivne zaštite nove lisne mase moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra (trgovačkog naziva Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprablau Z, Nordox Super 75*, Kocide DF*, Cuprablau Z Ultra*) Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta 01.07.2013. krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha  01.01.2015. Pripravci na osnovi bakra primijenjeni u ovom periodu smanjuju širenje bakterijske bolesti raka masline (Pseudomonas savastanoi) te dezinficiraju rane nakon provedene rezidbe.

Protiv paunovog oka također je moguća primjena pripravaka na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG), tebukonazola  i  trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG)ili difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor).

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis