Obavijest proizvođačima jabuka! 21.03.2014.

Oborine koje su najavljene u dane vikenda i slijedeći tjedan pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom čađave krastavosti ( Venturia inaequalis ). Obzirom da se nasadi jabuka u našoj županiji  nalaze u razvojnom stadiju roza glavica i početka cvatnje za zaštitu od navedenog uzročnika preporučujemo uporabu jednog od pripravaka: Chorus 75 WG, Indar EW ili Nativo  75 WG.

Na sortama koje su osjetljive na pepelnicu moguća je primjena sumpornih pripravaka ili prednost dati pripravku Nativo 75 WG.

Sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete i voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Zaštitu obaviti prije najavljenih oborina prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis