Obavijest povrtlarima ! 21.03.2014.

 Na onim lokacijama gdje je tlo dovoljno prosušeno poljoprivrednici su krenuli u pripremu tla za sadnju  luka .  Prije same sadnje crvenog luka, potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv lukove muhe (Hylemyia antiqua), koje izaziva «crvljivost» luka. Zaštitu možete obaviti tretiranjem čitave površine uz plitko unošenje u tlo (samo kod jakog napada i u konvencionalnoj proizvodnji) ili u redove prilikom sjetve ili sadnje. Pri tome je moguće koristiti pripravke: Dursban G- 7,5*, Finish G-7,5*. Oni se ne smije koristiti pri proizvodnji mladog luka.

Za suzbijanje žičnjaka i grčica hrušta u crvenom i bijelom luku dozvolu ima pripravak Forse 1,5 i to primjenom u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide.

U povrtlarskim kulturama ( osim korjenastih vrsta i mladi krumpir) dozvolu za suzbijanje žičnjaka,rovca,majskog hrušta, dozvolu imaju insekticidi:

Dursban 48,Callifos*,Finish E 48*,Nufos,Pyrinex 48 EC.Tretiranje površine širom samo u slučaju da se očekuje jaki napad , preporuka tretiranje u redove uz obaveznu inkorporaciju.

*Ovim sredstvima je istekla registracija i njihova primjena dozvoljena je do 01.07.2014.

U zaštiti usjeva luka iz lučica protiv nekih jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova, nakon sadnje, a prije nicanja mogu se koristiti herbicidi na bazi

pendimetalina:

 Stomp 330 E ( i češnjak) u dozi 4-5 l/ha

 Stong , Dost 330 Pendigan 330 EC,( i luk iz sjemena)  jednogodišnji travni korovi u dozi od 5 l/ha,

Panida grande ( i luk iz sjemena) jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi.

Za suzbijanje travnih korova u luku i češnjaku može se primijeniti pripravak na bazi

 s-metolaklora :Dual gold 960 EC** u dozi 1,25 – 1,4 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se koristiti herbicidi na bazi oksifluorfen : Goal EC, Galigan 240 EC, Verton EC**, Gallus** u dozi od 1-1,5 l/ha (ovi herbicidi mogu se koristiti i nakon nicanja luka, višekratno u smanjenim dozama 0,1 – 0,75 l/ha što i preporučujemo).Nisu dozvoljeni u mladom luku.

**Krajnji rok za upotrebu ovog pripravka 01.01.2015.

Za suzbijanje širokolisnih korova u proizvodnji luka iz lučice i češnjaka, mogu se primijeniti pripravci na bazi linurona :

 Afalon disperzija , Linurex 50 EC

Rano poslije nicanja (post-em), kada luk i češnjak ima 1-3 u cijelosti razvijena lista može se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova koristiti Filon 80 EC.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu  se koristiti pripravci na bazi fluroksipira:

Tomigan 250 EC i to kada se u luku (iz lučice i sjemena) pojave 2-3 prava lista.

Starane 250 EC je moguće koristiti za istu namjenu kao prethodni kada je luk u stadiju 2-6 listova ,a korovi imaju 2-6 listova ( ne u mladom luku).

U stadiju razvoja 2 – 4 lista luka ( iz lučica), kada širokolisni korovi imaju 2 – 6 listova ili u stadiju rozete višegodišnjih širokolisnih korova dozvolu ima i pripravak Lontrel 300na bazi klopiralida. Primjena u mladom luku nije dopuštena.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonm o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis