Obavijest proizvođačima jagode! 17.03.2014.

Nakon izvršenog „čišćenja“ nasada jagoda od starog lišća, te čupanjem biljaka koje su propale tijekom zime potrebno je izvršiti zaštitu sadnica, naročito novo zasađenih, protiv gljivičnih oboljenja. Gljivice koje su uzrok kasnijeg propadanja sadnica potječu iz tla ( Pythium, Phytophtora, Alternaria,..) od zaraženih biljnih ostataka i uzrokuju infekcije radi nepovoljnog vodozračnog odnosa u tlu. Simptomi napada gljivica su venuće, zaostajanje u rastu, promjena boje na poprečnom presjeku stabljike radi začepljenja provodnih snopova. Fungicidi za ove bolesti su Ridomil gold MZ pepite,  Alliete flash,  Fonganil gold kroz sustav navodnjavanja.

Porastom dnevnih temperatura, intenzivnim rastom lisne mase i kretanjem cvjetova postoji opasnost od pojave štetnika na jagodama ( jagodin cvjetar, lisne uši, tripsi , stjenice, grinje). Bolesti lista na jagodama suzbijamo najčešće nakon završene berbe jagoda. Postavljenjem plavih( trips) i žutih ( lisne uši) ljepljivih ploča pratimo brojnost štetnika u nasadu i porastom brojnosti iznad ekonomskog praga štetnosti pristupamo suzbijanju. U integriranoj proizvodnji registrirani insekticidi za upotrebu na otvorenom su; Pirimor 50 WG- lisne uši; Ritam Zagor, Perfektion, Calinogor i Sistemin E45 – lisne uši i tripsi; Fastac 10 EC – lisne uši i sovice;Laser i Kraft 18 EC – trips; Vertimec 018 EC-  koprivina grinja; Kraft 18 EC – crveni pauci, Dali – lisne uši kroz sustav navodnjavanja  nakon cvatnje.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća te koristiti Fitosanitarni informacijski Sustav!

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis