Obavijest ratarima! 12.03.2014.

Nakon obavljene proljetne prihrane ozimog ječma i pšenice potrebno je provesti suzbijanje korova.

Za suzbijanje najčešćih širokolisnih korova ( priljepača, kamilica, mišjakinja, mrtva kopriva…) u ozimim žitaricama do kraja busanja mogu se koristiti pripravci:

Herbaflex, Arrat, Dicuran forte, Tena, Lintur 70 WG, Logran 20 WG.

Korovne trave koje najčešće zakorovljuju ozime žitarice su slakoperka, divlja zob i mišji repak. Za njihovo suzbijanje može se koristiti pripravak Axial 50 EC. Da bismo suzbili i širokolisne korove, Axialu je potrebno dodati pripravak za suzbijanje širokolisnih korova, a kao dobar izbor pokazao se Logran 20 WG.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.                        

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis