Obavijest proizvođačima koštičavog voća 12.03.2014.

U nasadima bresaka i nektarina prije najavljenih oborina za vikend provesti zaštitu protiv bolesti kovrčavost lista breskve (Taphrina deforman) primjenom jednog od organskih fungicida: Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG; Nativo 75 WG; Ziram 76 WG.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis