Obavijest voćarima 10.03.2014.

Na području Gorskog kotara nakon provedenog sanacijskog reza preporučamo obaviti premazivanje rezova voćarskim voskom ili premazivanje rezova pripravcima na osnovi bakra (trgovačkog naziva Modra galica*, Plavi kamen*, Bordoška juha 20 WP manica, Bakreno vapno WP 50*, Rame caffaro 32 WP, Champion).

Također za sve voćne vrstama prije kretanja vegetacije, za lijepa i mirna vremena, preporučamo obaviti preventivno plavo prskanje protiv prezimljujućih  oblika bolesti. Za plavo prskanje mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra (trgovačkog naziva Modra galica*, Plavi kamen*, Nordox 75 WG, Nordox super 75*, Bakreno vapno WP 50*, Gypso*, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion Flow SC, Blauvit*, Cuproline*, Kocide DF*, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra*, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP*, Bordoška juha 20 WP manica, Bordoška suspenzija S-20*).

Ukoliko se utvrdi prisutnost prezimljujućih stadija štetnika prednost dati kombinacijama bakarnih pripravaka i parafinskih ulja (trgovačkog naziva Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) ili već gotovim kombiniranim pripravcima (trgovačkog naziva Modro ulje, Crveno ulje, Plavo ulje*). Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta 01.07.2013. krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha 01.01.2015.)

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način. 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis