Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 06.03.2014.

Poljoprivrednici koji nisu u jesenskom periodu proveli zaštitu protiv korova isto mogu do kraja busanja obaviti i u proljeće sljedećim herbicidima: Dicuran forte 80 WP, Tena, Herbaflex, Arrat, Grodyl – primjenjuje se do kraja drugog koljenca, Lintur 70 WG, Logran 20 WG, Axial 50 EC. Posljednji navedeni preporučuje se u usjevima u kojima se pojavljuje travni korovi – slakoperka (Apera) – sve češći korov posljednjih godina u usjevu ozime pšenice, a suzbija i mišji repak, divlju zob. Radi proširenja na širokolisne korove dodati Logran 20 WG.
Prije odabira herbicida voditi brigu i o kondiciji usjeva, obaviti prihranu kada vremenske prilike dozvole.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.
Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN 14/14).

Vesna Bradić, dipl. ing. agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis