Obavijest maslinarima! 14.02.2014.

Nakon obavljene rezidbe maslinarima preporučamo obaviti tretiranje protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina)  posebice nasada u kojima prevladavaju na ovu bolest osjetljivije domaće sorte kao i nasade u kojima su izostala tretiranja protiv ove bolesti prema preporuci od 16.01.2014. Preporučamo primjenu pripravaka na osnovi bakra (trgovačkog naziva Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprablau Z, Nordox Super 75*, Kocide DF*, Cuprablau Z Ultra*) Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta 01.07.2013. krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha  01.01.2015.

Pripravci na osnovi bakra primijenjeni u ovom periodu smanjuju širenje bakterijske bolesti raka masline (Pseudomonas savastanoi) te dezinficiraju rane nakon provedene rezidbe.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis