Obavijest poljoprivrednicima! 16.09.2013.

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, tvrtke upisani u Upisnik poljopripvrednih gospodarstava, korisnici sredstava za zaštitu bilja. -Isti imaju obvezu ambalažni otpad nastao nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na zakonom propisan način.

Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K. i pritom posjedniku otpada ovjeriti Prateći list. Prateći list je dokaz da je prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinuta. Ovjereni prateći list čuvati 5 godina, odnosno pokazati inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora.

Kod predavanja ambalaže sa  sobom obavezno ponijeti osobne dokumente i „zelenu karticu“ ili Rješenje na kojem je broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), matični broj obrta,tvrtke.

Raspored sakupljanja ambalažnog otpada za područje Šibensko-kninske županije:

17. rujna 2013 – utorak

Primošten Burnji, PZ Primošten Burnji, Draga bb    11:30 – 13.00

Drniš, Dalmacija vino, gospodarsko dvorište u vinogradima, Cecela bb  14:30 – 16:30

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 
 

Pripremi za ispis