Obavijest maslinarima! 02.09.2013.

Preporučamo preventivno tretiranje protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina) i olovne bolesti (Mycocentrospora cladosporioides).Tretiranje sortimenta osjetljivog na te bolesti ne bi trebalo izostaviti. Prilikom izbora pripravaka posebno voditi računa o ograničenjima  broja  primjena  u  sezoni  i  karenci.

Protiv paunovog oka u ovim rokovima tretiranja dozvoljeni su pripravci na osnovi bakrenog hidroksida (trgovačkog naziva Cuprablau Z) čija karenca za iznosi 56 dana, bakrenog oksiklorida (trgovačkog naziva Neoram WG) čija karenca iznosi 15 dana te pripravak na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby) može se primijeniti samo na uljnim sortama 30 dana prije berbe.

Sada primijenjeni bakreni pripravci imaju i repelentni učinak na maslinovu muhu.

Na svim kontrolnim punktovima bilježimo let maslinove muhe (Bactrocera oleae) nižeg i srednjeg intenziteta. Maslinarima preporučamo nastavak preventivnih tretiranja metodom mamaca prema preporuci od 12. 07. 2013. Samo u maslinicima gdje se do sada nisu vršile mjere zaštite metodom mamaca a ima ploda tretiranje izvršiti širom.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis