Obavijest proizvođačima krumpira! 18.07.2013.

Od zadnje preporuke za zaštitu krumpira od bolesti cime: plamenjače (Phytophtorainfestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) prošlo je 13 dana. Zbog jakih rosa i čestih maglovitih jutara još uvijek postoje uvjeti za razvoj navedenih bolesti. S toga preporučamo da se ponovi zaštita kako bi sačuvali cimu krumpira kroz što duži period.

Za suzbijanje obje bolesti cime krumpira mogu se koristiti: Acrobat MZ, Daconil 720 SC, Electis WG, Antracol WP 70, Župineb S-70, Antracol combi WP 76, Bakreni Antracol WP -63, Polyram DF 66,75, Melody duo WP 66,77.

Moguće je koristiti i kombinaciju pripravaka protiv plamenjače s jednim od pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti, naprimjer: Revus SC ili Ranon SC u kombinaciji s Ortiva SC.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se u jednoj vegetacijskoj sezoni pojedina aktivna tvar koristi onoliko puta koliko je dozvoljeno, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Tretiranje obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Poljoprivrednici koji proizvode krumpir prema pravilima integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati uputa koje propisuju Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Dozvoljena sredstva provjeriti na stranicama Ministarstva poljoprivrede uz pomoć Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis