Akcija Prateći list za područje Sisačko-moslavačke županije 10.07.2013.

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“ sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Akcije su namijenjene poljoprivrednim gospodarstvima koja trebaju imati prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisani način.

Na području Sisačko-moslavačke županije određene su slijedeće lokacije sakupljanja ambalažnog otpada: 

15.7. – Velika Ludina, Abundan d.o.o., od 8.00 do 11.00 sati

18.7. – Kutina, Trgocentar d.o.o. (bivša Graminea), Vukovarska avenija bb, od 8.00 do 10.00 sati

18.7. – Lipovljani, kod Veterinarske stanice, od 11.00 do 13.00 sati    

22.7.- Glina, Glina d.o.o., Jukinačka 104, od 8.00 do 11.00 sati

22.7. – Sisak, PZ Prvča, Mije Goričkog 58, od 12.30 do 16.00 sati

Molimo posjednike otpada da na lokaciju donesu pravilno ispunjen Prateći list (Obrazac PL-Oo) i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO. Obrasci se mogu kupiti u "Narodnim novinama".

U CROCPA EKO MODEL-u se skuplja isključivo ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika sredstava za zaštitu bilja: Am Agro, AgroChem Maks, Agroteks, Bayer CropScience, Basf, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Herbos u stečaju, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera.

 
Mirta Križanić Božurić, dipl.inž. ; 
 
Suzana Slovic, dipl.inž.; 

Pripremi za ispis