Obavijest vinogradarima! 09.07.2013.

Vinova loza je u stadiju zatvaranja grozda, a vruće i sparno vrijeme uz kratkotrajne pljuskove pogoduju razvoju sekundarnih infekcija uzročnicima pepelnice i peronospore, pa je potrebno nastaviti sa zaštitom.

Protiv uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od pripravaka: Crystal KS,  Stroby WG, Collis, Talendo, Vivando, Nativo, Falcon EC.

Ukoliko su se na grozdovima pojavali simptomi pepelnice, na istima se može provesti mjera ispiranja kalijevim permanganatom. Škropivo se pripremi tako da se u 100 litara vode otopi 125 grama kalijeva permanganata i doda 1-2 kilograma gašenog vapna. Škropivom poprskati samo grozdove. Nakon ove mjere obavezno provesti zaštitu jednim od pripravaka protiv pepelnice.

Za zaštitu od peronospore može se koristiti jedan od pripravaka:

Pergado, Curzate B, Delan 700 WDG,  Polyram DF, Mildicut 25 SC, Antracol Combi WP, Ridomil Gold Combi, Melody duo.

Vinogradri koji su u predhodnom tretmanu, prvi put ove sezone, koristili jedan od kombiniranih pripravaka: Eclair 49 WG, Cabrio Top, Quadris, Universalis, istim mogu nasad zaštiti još jednom.

Preporuča se u ovoj fenofazi provesti i zaštitu protiv uzročnika sive plijesni, posebno u vinogradima gdje je izostala zaštita nakon cvatnje, te na sortama i položajima gdje se ista češće pojavljuje. U tu svrhu koristiti jedan od pripravaka: Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG, Mythos, Botril 300 SC.

Škropivom protiv sive plijesni može se poprskati samo zona grožđa.

Prilikom mješanja pripravaka treba voditi računa da se ne preporuča mješanje više od tri pripravka zajedno.

Zbog visokih temperatura zaštitu vinograda uputno je raditi rano ujutro ili kasno navečer.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.


Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis